24h ☏ +371 29220011

Uzsākti 30-dzīvokļu mājas Ķekavā, Nākotnes ielā 8 siltināšanas darbi

es-nap

Uzsākti būvdarbi projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8 Ķekavā, Ķekavas novadā” Nr.DME000203 ietvaros.

SIA “Ķekavas nami” mājas siltināšanas projektu īsteno kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Augusta sākumā parakstīts līgums ar attīstības finanšu institūciju ALTUM, kas nodrošina projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu. Projekts uzsākts 2017,gadā.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējā summa ir 497 369,92 eiro. Projekta līdzfinansējums (granta summa) sastāda 248 684,96 eiro, atlikušo summu segs aizņēmums SEB bankā, kuru piesaista SIA “Ķekavas nami”, bet ikmēneša maksājumus veiks dzīvokļu īpašnieki. Aizņēmumu plānots apmaksāt 15 gadu laikā.

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jumta pārseguma atjaunošana, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju un logu nomaiņa kāpņu telpās, apkures cauruļu nomaiņa pagrabstāvā, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos. Būvdarbu ilgums – 6 mēneši. Pēc projekta īstenošanas plānots panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 52%.

Ārpus projekta aktivitātēm Ķekavas nami mājā īstenos aukstā ūdens un kanalizācijas vertikālo cauruļvadu nomaiņu komunikāciju šahtās, dzīvokļos tiks uzstādīti attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji. Tiks sakārtota ēkas elektroinstalācijas sistēma un virszemes ūdens novadīšanas sistēma. Pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas paredzēts veikt arī kāpņu telpu kosmētisko remontu.

Būvdarbus veic SIA “Latbūvnieks”, būvuzraudzību – SIA “Tectum Supervising”, autoruzraudzību – SIA “RBD”.

Plašāka informācija SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai pa tālr. 29126835 (projekta koordinators Juris Firsts), 29255787 (galvenais inženieris Jānis Freibergs), 29545952 (meistars Uldis Alpa-Lūks).

18.09.2019.
SIA “Ķekavas nami”