24h ☏ +371 29220011

Par taupības pasākumiem

Godājamie daudzdzīvokļu mājas īpašnieki!

Par taupības pasākumiem

 

Ņemot vērā apkures maksas būtisku sadārdzinājumu jaunajā apkures sezonā, aicinām mājas dzīvokļu īpašnieku kopību pēc iespējas īsākā laikā:

  1. Pieņemt lēmumu par mājas pilnvaroto personu ievēlēšanu (1-2 pers.), kuri turpmāk no mājas tiktu deleģēti operatīvākai apsaimniekošanas jautājumu risināšanai ar SIA “Ķekavas nami”.
  2. Pieņemt lēmumus par steidzamiem remontdarbiem siltumenerģijas patēriņa samazināšanai (atsevišķu ēkas konstrukciju siltināšana, durvju un/vai logu nomaiņa, apkures cauruļu papildus siltināšana, apkures sistēmas balansēšanas darbi un tamlīdzīgi) un šo darbu finansēšanas avotiem.

Daudzdzīvokļu mājās ir siltummezgli ar automātisku siltuma regulēšanu atkarībā no āra temperatūras. Mājai ir iespējams izveidot individuālu temperatūras režīmu apkurei un siltā ūdens apgādei (piemēram, uz nakti samazināt siltumnesēja temperatūru par 3 0C). Ja daudzdzīvokļu mājām netiks ievēlēta pilnvarotā persona, SIA ‘’Ķekavas nami’’ siltumapgādes režīmu izvēlēsies atbilstoši apstākļiem.

Ja nepieciešams, esam gatavi organizēt mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci vai aptauju, kā arī sniegt detalizētāku informāciju un konsultācijas par enerģijas taupības pasākumiem.

Ierosinājums un pieteikumus, lūdzam, sūtīt SIA ‘’Ķekavas nami’’ klientu apkalpošanas centriem pa e-pastu vai zvanot. Kontaktinformāciju skatīt mājaslapā: https://kekavasnami.lv/par-uznemumu/kontakti/

 

SIA “Ķekavas nami” administrācija