24h ☏ +371 29220011

Sasniegti projektā noteiktie iznākuma rādītāji par mājsaimniecību pieslēgumiem Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

Uz 2022.gada 1.janvāri Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem  kanalizācijas un ūdensvada  tīkliem pieslēgušās 159 mājsaimniecības, nodrošinot pakalpojumu 484 iedzīvotājiem.

Ir sasniegti  noteiktie iznākuma rādītāji par mājsaimniecību pieslēgumiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. Kārta” ietvaros izbūvētajiem  centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu teritorijā Ķekavā.

SIA “Ķekavas nami” turpina pieņemt iesniegumus no mājsaimniecību īpašniekiem tehnisko noteikumu izsniegšanai par pieslēgšanos ūdens un kanalizācijas centralizētajai sistēmai gan Loreķu teritorijā, gan arī Katlakalnā, Odukalnā, Vimbukrogā, Ziedonī, Rāmavā un Ķekavā.

Ķekavas novada pašvaldība ir paplašinājusi pretendentu loku līdzfinansējuma saņemšanai,  aktualizējot un papildinot  Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai”.  Aicinām  iesniegt pieteikumus līdzfinansējumam Ķekavas novada pašvaldībā.

Informējam arī, ka SIA “Ķekavas nami” Loreķu, Vimbukroga, Odukalna un Ķekavas teritorijā piedāvā iespēju ierīkot attālināti nolasāmus ūdens skaitītājus. Vairāk informācijas rakstā https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=14009 .

Atgādinām, ka mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centralizētajiem pakalpojumiem, Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=12995 noteiktajā kārtībā ir jāreģistrē savas kanalizācijas sistēmas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību centralizētajiem kanalizācijas un un ūdensvada tīkliem un saņemt iesnieguma formu Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, iespējams :

–           SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;

–           SIA “Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 8, Ķekavā;

–           SIA “Ķekavas nami” interneta mājas lapā

http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/;

Pieprasītos Tehniskos noteikumus saņemt iespējams  divu nedēļu laikā saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@kekavasnami.lv  .

Papildus  informācija un konsultācijas pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787) vai pie projektu koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”