AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Iepirkums „ Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 19/k-13, Ķekavā, Ķekavas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanai”

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu : „ Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 19/k-13, Ķekavā, Ķekavas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID Nr.ĶN 2020/EEF1   Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111. Iepirkuma metode – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma priekšmets : Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi

Iepirkums „ Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 19/k-6, Ķekavā, Ķekavas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanai”

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu : „ Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Gaismas ielā 19/k-6, Ķekavā, Ķekavas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanai”, ID Nr.ĶN 2019/EEF5  Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111. Iepirkuma metode – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu. Iepirkuma priekšmets : Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 36/k-3 Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2019/EEF3, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000120 ietvaros.

  Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111. Iepirkuma metode – atklāts konkurss. Iepirkuma priekšmets : Divu stāvu 12-dzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 36/k-3 Ķekavā, Ķekavas novadā energoefektivitātes paaugstināšana – Būvdarbi, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma 1.1.pielikumu ”Darbu daudzumu saraksts” un Nolikuma 1.2pielikumu “Būvprojekts” –  „Būvprojekts AR2”, „Būvprojekts AR2”

„Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas iela 36/k-4 Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2019/EEF2, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000127 ietvaros.

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam : „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 8  Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2019/EEF2, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000127 ietvaros.   Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111. Iepirkuma metode – atklāts konkurss. Iepirkuma priekšmets : Četru stāvu

Iepirkums „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8 Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2019/EEF1

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam : „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8  Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2019/EEF1, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000203 ietvaros. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111. Iepirkuma metode – atklāts konkurss. Iepirkuma priekšmets : Triju stāvu 30-dzīvokļu