24h ☏ +371 29220011

Iepirkums „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8 Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2019/EEF1

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8  Ķekavā, Ķekavas novadā, ID Nr.ĶN 2019/EEF1, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000203 ietvaros.

  1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
  3. Iepirkuma priekšmets : Triju stāvu 30-dzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 8  Ķekavā, Ķekavas novadā energoefektivitātes paaugstināšana – Būvdarbi, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma 1.1.pielikumu „Darbu daudzumu saraksts” un Nolikuma 1.2pielikumu “Būvprojekts” –  „Būvprojekts AR” un „Būvprojekts AVK SM”. Dokumenti pieejami arī EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16753
  4. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts  – tālrunis 29126835 .
  5. Piedāvājumus iesniegt līdz 2019.gada 4.martam plkst.16-00 elektroniski EIS E-konkursu vietnē, izmantojot EIS sistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS E-konkursu vietnē šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas un ievadlaukus, kā arī augšupielādējot nolikumā noteiktos dokumentus.