24h ☏ +371 29220011

Ķekavā uzsākti arī 12-dzīvokļu mājas Rīgas ielā 36/k-3 siltināšanas darbi

es-nap
Ķekavā uzsākti būvdarbi arī projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 36/k-3 Ķekavā, Ķekavas novadā” Nr.DME000120 ietvaros.

 

SIA “Ķekavas nami” mājas siltināšanas projektu īsteno kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. Augusta sākumā parakstīts līgums ar attīstības finanšu institūciju ALTUM, kas nodrošina projekta konsultatīvo vadību, īstenošanas kontroli un līdzfinansējuma (granta) izmaksu veikšanu. Projekts uzsākts 2017.gadā.

 

Projekta kopējās izmaksas – 222 262,33 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 200 263,47 EUR un neattiecināmās izmaksas – 21 998,86 EUR. Eiropas Savienības līdzfinansējums projektā (granta summa) sastāda 100 131,73 EUR. Plānots piesaistīt arī pašvaldības līdzfinansējumu 15 200 EUR apmērā. Atlikušo summu segs aizņēmums SEB bankā, kuru piesaista SIA “Ķekavas nami”, bet ikmēneša maksājumus kredīta atmaksai veiks dzīvokļu īpašnieki. Aizņēmumu plānots apmaksāt 15 gadu laikā.

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbu ietvaros tiks veikta ēkas fasāžu, gala sienu, jumta un pagrabstāva siltināšana, jauna jumta seguma izbūve, daļēja logu nomaiņa dzīvokļos, ārdurvju un logu nomaiņa kāpņu telpās, apkures cauruļu nomaiņa pagrabstāvā un siltummezgla rekonstrukcija, ēkas ventilācijas sistēmas sakārtošana, apkures sildķermeņu pieslēgumu pārbūve dzīvokļos, kā arī daļēja sildķermeņu nomaiņa dzīvokļos. Būvdarbu ilgums – 6 mēneši.  Pēc projekta īstenošanas plānots panākt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei vismaz par 51%.

 

Pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas paredzēts veikt arī kāpņu telpu kosmētisko remontu. Ja dzīvokļu īpašnieki vienosies par izmaksu segšanu, ārpus projekta aktivitātēm Ķekavas nami mājā īstenos karstā ūdens sistēmas ierīkošanu un aukstā ūdens un kanalizācijas vertikālo cauruļvadu nomaiņu komunikāciju šahtās.

 

Būvdarbus veic SIA “Balti Construction”, būvuzraudzību –  SIA “Tectum Supervising”, autoruzraudzību – SIA “EiroPro”.

 

Vairāk informācijas SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, vai pa tālr. 29126835 (projekta koordinators Juris Firsts), 29255787 (galvenais inženieris Jānis Freibergs), 29545952 (meistars Uldis Alpa-Lūks).

 

 

26.09.2019.

SIA “Ķekavas nami”