24h ☏ +371 29220011

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā” īstenošanu

SIA “Ķekavas nami” 2023. gada 2. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
4.3.1.0/22/A/010 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugmalē, Ķekavas novadā”
īstenošanu.

SIA “Ķekavas nami” projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:
– centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
-samazināsies CO2 emisijas par 223,348 t CO2 gadā;
– uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 0,4 MW nominālo jaudu;
– optimizēs uzņēmuma izmaksas, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
– paaugstinās siltumapgādes drošību.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:
-būvprojekta izstrāde;
-būvdarbi;
-iekārtu piegāde un montāža, katlu mājas un siltumtrases nodošana ekspluatācijā;
-autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
-projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

Projekta izmaksas (neskaitot PVN) ir:
Projekta kopējās izmaksas 367 000.00 EUR.
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 100 640.00 EUR.
SIA “Ķekavas nami” finansējums 266 360.00 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām.

Informāciju sagatavoja SIA “Ķekavas nami” 10.01.2023

Projekta gaita

Projekts noslēdzies