24h ☏ +371 29220011

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta


SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu Būvdarbu iepirkumam :

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta”

(ProjektaNr. 5.3.1.0/16/I/008) ietvaros

 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
 2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
 3. Iepirkuma nosaukums – “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”, Id.nr. ĶN2017/ŪK1.
 4. Iepirkuma priekšmets : būvdarbu  līgums  par  kanalizācijas un ūdensapgādes  ārējo inženiertīklu   un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi  Loreķu teritorijā Ķekavas aglomerācijā.
 5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts  – tālrunis 29126835 .
 6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 5.februārim plkst.16-00 SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.
 7. Veikti Grozījumi iepirkuma dokumentācijā 15.01.2018.
 8. Iepirkuma dokumentācija :
 1. NOLIKUMS ar 15.01.2018. grozījumiem
 2. Tehniskā specifikācija ar 15.01.2018.grozījumiem
 3. Finanšu piedāvājuma veidnes un Tāmes sagatave K1 ar grozījumiem un  Tāmes sagatave U1 ar grozījumiem
 4. Būvprojekta rasējumi un apraksti. Ar pilnu Būvprojektu iespējams iepazīties SIA “Ķekavas nami” birojā, kā arī iekopēt to elektroniskajā datu nesējā.
 5. Grozījumi Nr.1 iepirkuma Nolikumā

Jautājumi un atbildes

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols