24h ☏ +371 29220011

Iepirkums

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaismas ielā 19/k-7 Ķekavā, Ķekavas novadā”, ID Nr.ĶN 2017/EEF1, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000087 ietvaros.

 

 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
 2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
 3. Iepirkuma priekšmets : Piecu stāvu 90-dzīvokļu dzīvojamās mājas Gaismas ielā 19/k-7 Ķekavā, Ķekavas novadā energoefektivitātes paaugstināšana – Būvdarbi, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma 1.pielikumu „Tehniskās specifikācijas” –
  AR projekts
  Mezgli un saites – 1. pielikums
  Mezgli un saites – 2. pielikums
  Mezgli un saites – 3. pielikums
  Mezgli un saites – 4. pielikums
  AVK projekts
  Tāmes sagatave
 4. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts  – tālrunis 29126835 .
 5. Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 18.septembrim plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.
 6. Grozījumi nolikumā
 7. Jautājumi un atbildes

 
Pārtraukts