24h ☏ +371 29220011

Iepirkums ID Nr.ĶN 2017/EEF3

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

 

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Nākotnes ielā 8  Ķekavā, Ķekavas novadā, ID Nr.ĶN 2017/EEF3, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000203 ietvaros.

 

  1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
  3. Iepirkuma priekšmets : Triju stāvu 30-dzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 8  Ķekavā, Ķekavas novadā energoefektivitātes paaugstināšana – Būvdarbi, saskaņā ar nolikumu un Nolikuma 1.1.pielikumu „Darbu daudzumu saraksts” un Nolikuma 1.2pielikumu Būvprojekts 1.Būvprojekts 2
  4. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts  – tālrunis 29126835 .
  5. Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 3.janvārim plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.