AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Informācija par siltumenerģijas apgādes tarifa projektu.

SIA “Ķekavas nami”, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz siltumenerģijas apgādes tarifa projektu. Piedāvātā tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.12.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabasgāzes cenas izmaiņām Spēkā esošais tarifs (bez PVN) 279.51 Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) 237.36 Tarifa samazinājums (%).15.08 https://www.vestnesis.lv/op/2022/211.DA19

Iepazīšanās ar daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm.

No oktobra vidus visiem SIA “Ķekavas Nami” klientiem ir pieejamas savas mājas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam. Atgādinām, ka katru gadu katrai mājai gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes, gan uzturēšanas darbu plāni tiek izstrādāti individuāli. Aicinām visus uzņēmuma klientus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt

Par taupības pasākumiem

Godājamie daudzdzīvokļu mājas īpašnieki! Par taupības pasākumiem   Ņemot vērā apkures maksas būtisku sadārdzinājumu jaunajā apkures sezonā, aicinām mājas dzīvokļu īpašnieku kopību pēc iespējas īsākā laikā: Pieņemt lēmumu par mājas pilnvaroto personu ievēlēšanu (1-2 pers.), kuri turpmāk no mājas tiktu deleģēti operatīvākai apsaimniekošanas jautājumu risināšanai ar SIA “Ķekavas nami”. Pieņemt lēmumus par steidzamiem remontdarbiem siltumenerģijas

Informācija par siltumenerģijas tarifu.

SIA “Ķekavas nami” 28.07.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ir 279.51 eur/MWh. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.09.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas saskaņā dabasgāzes cenas izmaiņām.

SIA “Ķekavas nami” aicina darbā ELEKTRIĶI

Ikdienas darba pienākumos ietilpst:   Veikt plānotos un neplānotos apgaismes un spēka tīkla profilakses un remonta darbus; Veikt jaunu elektroietaišu izbūvi, un esošo nomaiņu. Vakances prasības:   Vidējā profesionālā vai arodizglītība (elektrotehniskajā specialitātē) Darba pieredze līdzīgu darbu veikšanā vismaz 1 gads; B kategorijas autovadītāja tiesības. Mēs nodrošinām: – Visu darbam nepieciešamo (no darba apģērba līdz

SIA “Ķekavas nami” aicina darbā SANTEHNIĶI

Ikdienas darba pienākumos ietilpst:   Ūdens ieguves iekārtu, ūdensapgādes iekšējo un ārējo tīklu, kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ikdienas uzraudzības, uzturēšanas remonta un avārijas likvidāciju darbi. Citi vienreizēji neatliekami darbi sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Vakances prasības:   Zināšanas par ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības principiem;